Connecting the Safety Dots...

 • 24
  jul

  Toezicht besloten ruimte door elektronische systemen

  TSA Safety Services is gespecialiseerd in het beschikbaar stellen van veiligheidspersoneel en heeft een grote verscheidenheid aan veiligheidsfunctionarissen in dienst die, afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever, ingezet kunnen worden. Deze functionarissen werken met name in de (petro-)chemische industrie, de foodindustrie, scheepsbouw en –repartiewerven, infrastructurele projecten en constructieprojecten. 

  De acceptatie van besloten ruimte toezicht door elektronische systemen wordt steeds groter. John Quist, Accountmanager TSA Safety Services, legt de voordelen van besloten ruimte toezicht uit. 

  De acceptatie van besloten ruimte toezicht door elektronische systemen wordt steeds groter. Waar voorheen bij grote onderhoudstops op bedrijven nog heel veel gebruik gemaakt werd van de fysieke mangatwacht zien we een tendens dat meer en meer gebruik gemaakt gaat worden van elektronische systemen om toezicht te houden. Het toepassen van elektronisch veiligheidstoezicht kent alleen maar voordelen. Zo kan er bijvoorbeeld ook in de besloten ruimte meegekeken worden, is er continue gasdetectie mogelijk en wordt het aantal werkzame personen in de fabriek tijdens de onderhoudsstop gereduceerd. 


  TSA Safety Services BV biedt de mogelijkheid om door middel van elektronische systemen veiligheidstoezicht uit te oefenen. Het systeem bestaat uit de volgende componenten:
  •    Camera buiten
  •    Accespoint met intercomfunctie buiten
  •    Infrarood camera binnen
  •    Intercom binnen
  •    Continue gasdetectie

  Vanuit een mobiele monitoring ruimte (of op de locatie in te richten monitoring ruimte) houdt de monitoring operator de werkzaamheden in de gaten. In geval van gesignaleerde afwijkingen zoekt hij/zij via de intercom contact met de betreffende ruimte en spreekt de mensen aan op hun afwijkende gedrag. Daarnaast informeert hij de areawacht over de afwijking zodat deze ter plaatse kan gaan en de medewerkers coachend kan bijsturen.

  Wanneer er twaalf ruimten tegelijkertijd gewerkt wordt, betekent deze manier van aanpak een reductie van het aantal toezichthouders van twaalf naar één monitoring operator en één of twee areawacht(en). Het aantal areawachten is afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de locaties. Naast de reductie van het aantal werkzame personen betekent het toepassen van elektronisch toezicht, zonder in te boeten op kwaliteit, een reductie van de kosten. Het systeem is modulair en uit te breiden met toegangscontrole, monitoren met gaswaarden bij vergunningenbalie, ID-controle, etc.

  Voor meer informatie over de toepassing van elektronische systemen bij besloten ruimte toezicht kunt u contact opnemen met John Quist via 06-52550938 of via j.quist@tsa-bv.nl.